Những phẩm chất người đàn ông thông minh nên có – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6773,Nhung-pham-chat-nguoi-dan-ong-thong-minh-nen-co.tsph