Bài pháp thoại: Những Sai Lầm Tuổi Teen do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại khóa tu Thiện Tài Đồng Tử lần 4 tại Đắk Lắk, ngày 03/06/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-nhung-sai-lam-tuoi-teen/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com