Trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử vào sáng chủ nhật hằng tuần, HT. Thượng Viên Hạ Giác đã chia sẻ với thanh niên về đề tài: “Niềm Đam Mê Và Công Việc Thực Tế“. Ngày 03.06.2018