Xem thêm: những bài tụng niệm khác của thầy Thích Trí Thoát

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật – Thầy Thích Trí Thoát
4 (79.74%) 78 votes