Pháp thoại Niệm niệm tương tục do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Tây Trúc Kelowna, BC. Ngày 26.5.2019

video