Bài pháp thoại Niệm Phật – Phương Pháp Giữ Chánh Niệm do thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) ngày 13/01/2011 (10/12/Canh Dần)

Tất cả chúng ta đều có vọng tưởng, nhưng quan trọng các vị biết mình vọng tưởng là giỏi rồi, đó là bản chất của con người, bản chất của tâm lý. Chỉ có một điều là vì chúng ta không khéo tư duy nên không tự nhận ra được thôi.

Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến: Niệm Phật – Phương Pháp Giữ Chánh Niệm

Download MP3

Khi nổi giận, ta không nên làm hay nói gì cả vì khi đó tâm ta đã bị vọng động, không thể sáng suốt để ứng xử.

Ta có thể sẽ phải hối tiếc về sau nếu ứng xử vào những thời điểm tâm mình không sáng suốt như thế.

Hãy bình tâm lại, thở nhẹ nhàng vào và ra.

Mỗi hơi thở ra hoặc vào ta thầm niệm danh hiệu Phật

lắng nghe thật rõ ràng theo tiếng niệm Phật đó.

Nhờ năng lực từ bi, trí tuệ của chư Phật, Bồ Tát trải đến ta, lửa sân sẽ theo đó mà được dịu xuống giúp ta sáng suốt mà ứng xử mọi việc.

Làm được như vậy, ta đang cố gắng giữ tấm gương tâm tánh của ta không bị lu mờ mà cố gắng lau chùi nó ngày càng thêm sáng suốt, rõ ràng, và đẹp đẽ…

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!