Niệm Phật rốt ráo. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Khóa tu Phật thất lần thứ 7 tai Chùa Diên Phúc, Hà Nội, ngày 04-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1800,Niem-Phat-rot-rao.tsph