Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 01/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5288,Niem-Phat-va-buong-xa.tsph