Pháp thoại Niệm Phật Với Hai Tiêu Chuẩn do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Bửu (TP. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 02/07/2018

Niệm Phật Với Hai Tiêu Chuẩn – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá