Bài pháp thoại Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 23/04/2018

Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá