Pháp thoại Niềm Vui Của Người Cư Sĩ do NS Thích Nữ Như Lan giảng thiền viện Ngọc Hạnh (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 06/07/2018

Đánh giá