Trang Chủ Danh mục Niết Bàn

Danh mục: Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn 6 – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 13/04/2016

Kinh Đại Bát Niết Bàn 7 – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 14/04/2016

Bài mới