Bài pháp thoại Nỗ lực từ bỏ do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 20.1.2019

Nỗ lực từ bỏ – Thích Pháp Hòa
5 (100%) 2 votes