Bài pháp thoại Nơi Con Tìm Về do Sư Cô Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Cự Linh (H. Gia Lộc – T. Hải Dương) ngày 13/06/2018

Nơi Con Tìm Về – Thích Nữ Hương Nhũ
3.2 (64%) 5 vote[s]