Pháp thoại Nội Dung Kinh Vu Lan do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Quy (Quận 7 – HCM), ngày 25-08-2018

Nội Dung Kinh Vu Lan – Thích Thiện Thuận
Đánh giá