Nội Kết Tình Thâm – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phật Đà – Australia, ngày 26/05/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1697,Noi-ket-tinh-tham.tsph