Nói Không Với Điều Xấu – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Hội trại tuổi trẻ mùa hè năm 2009 tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, ngày 03/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4815,Noi-Khong-Voi-dieu-Xau.tsph

Nói Không Với Điều Xấu – Thích Nhật Từ
Đánh giá