Nói không với nỗi đau hôn nhân – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 24/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6543,Noi-khong-voi-noi-dau-hon-nhan.tsph

Nói không với nỗi đau hôn nhân – Thích Nhật Từ
Đánh giá