Bài thuyết pháp Nối Lại Tình Xưa do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Lợi trong khóa tu 1 ngày an lạc

Nối Lại Tình Xưa – Thích Thiện Thuận
3 (60%) 1 vote