Nối vòng tay lớn – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Hoa Khai, tỉnh Đắk Nông, ngày 01/01/2012. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6633,Noi-vong-tay-lon.tsph

Nối vòng tay lớn – Thích Nhật Từ
Đánh giá