Bài pháp thoại “Nước Chung Một Dòng” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại thiền viện Minh Đăng Quang (Hoa Kỳ) ngày 21/11/2014 (29/09/Giáp Ngọ)

Download MP3

Nước Chung Một Dòng – Thích Phước Tiến
2 (40%) 1 vote[s]