Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 1: Yêu cần nhận thức và tâm lý. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 25-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6333,Nuoi-duong-tam-bo-de-1-Yeu-can-nhan-thuc-va-tam-ly.tsph

Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 1: Yêu cần nhận thức và tâm lý – Thích Nhật Từ
Đánh giá