Pháp âm Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại đạo tràng Phúc Duyên (Đức Quốc) ngày 15/11/2015 (04/10/Ất Mùi)

Download MP3

Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ – Thích Phước Tiến
2.3 (46.67%) 3 votes