Bài thuyết pháp “Ở Hiền Gặp Lành” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Tiên Châu (Vĩnh Long) ngày 30/11/2012 (17/10/Nhâm Thìn)

Download MP3

Ở Hiền Gặp Lành – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote[s]