Ơn Thầy Nghĩa Đạo. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của ân sư HT. Thích Thiện Huệ, chùa Giác Ngộ, ngày 10-09-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2037,on-thay-nghia-dao.tsph

Ơn Thầy Nghĩa Đạo – Thích Nhật Từ
Đánh giá