Bài pháp thoại Phá Chấp do Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) ngày 04/11/2018