Bài pháp thoại Phẩm Chất Cao Quý Của Người Tu do Ni sư Như Lan giảng trong khóa tu Phật Thất lần 89 tại chùa Hoằng Pháp

Phẩm Chất Cao Quý Của Người Tu (KTPT89) – Thích Nữ Như Lan
2 (40%) 2 votes