Pháp thoại Phẩm Hạnh Người Tu do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 20/10/2018