Bài thuyết pháp Phận Đời được TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng ngày 16/08/2015 tại Viện Chuyên Tu lộc an, long thành, đồng nai

Đánh giá