Cốt Lõi Chân Lý Phật Giáo Phần 1 -Thích Huệ Đăng

Pháp thoại "Cốt Lõi Chân Lý Phật Giáo Phần 1" do HT Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà...

Tản Mạn Cuối Năm – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác khuyến khích sự tu tập đối với Đạo Tràng Bát Quan Trai trong ngày tổng kết cuối năm của đạo tràng tại Chùa Từ Tân,...

Ba hạng người ước mơ – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba hạng người ước mơ" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 28-06-2020 http://youtu.be/_jYpNdUBhZA

Nói dễ làm khó – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Nói dễ làm khó" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP . Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp) ngày 01/07/2020 http://youtu.be/bVQm3j96q74

Ba điều kiện để có cuộc gặp gỡ vô giá – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba điều kiện để có cuộc gặp gỡ vô giá" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Hòa Khánh (Bình Thạnh, HCM) ngày 05-07-2020 http://youtu.be/McMHWXqbJHo

Thần thông và ác nghiệp của ngài mục kiền liên – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Thần thông và ác nghiệp của ngài mục kiền liên" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 03-07-2020 http://youtu.be/UDzS_eeSBSA

Ba hạng bệnh nhân – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba hạng bệnh nhân" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Phước Viên (Bình Thạnh, HCM) ngày 05-07-2020 http://youtu.be/pWyYn5KF3xA

Pháp Đưa Đến An Lạc – Thích Chánh Định

Pháp thoại "Pháp Đưa Đến An Lạc" do thầy Thích Chánh Định giảng tại chùa Hội Khánh (Bình Dương) http://youtu.be/HI2RSvNvits

Đạo đức và lối sống của người Phật tử – HT. Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - PL. 2564 (ngày 28.06.2020) Chuyên đề: “Đạo đức và lối sống của người Phật tử” do Sư Phụ Hòa...

Xem nhiều