Sách Tấn Giới Tử Đại Giới Đàn Đạt Đồng – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác sách tấn Giới Tử Đại Giới Đàn Đạt Đồng tại chùa Tôn Thạnh tỉnh Long An, ngày 13/6/2020. http://youtu.be/U6zl6RDfngY

Kinh Người Áo Trắng – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác chia sẻ với thanh niên về đề tài: "Kinh Người Áo Trắng" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ...

Làm mới thân tâm – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Làm mới thân tâm" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thánh - T. Đồng Tháp) ngày 24/06/2020 http://youtu.be/h1q-srbh-s4

An Cư Kiết Hạ Tứ Chúng Đồng Tu (KT113) – Thích Nhật Hỷ

Pháp thoại "An Cư Kiết Hạ Tứ Chúng Đồng Tu" do Hòa thượng Thích Nhật Hỷ giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 113 tại Tu...

Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày...

Làm bạn với ma – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Làm bạn với ma" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Trường An (TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long) ngày 17/06/2020 http://youtu.be/E4UqGPpdfIc

Xe Báu Đại Thừa phần 4 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 4" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv. Trúc Lâm ngày 14.3.2020 http://youtu.be/gTwCS78N4MQ

4 Tính Chất Của Nghiệp – Thích Viên Giác

Nhân mùa an cư kiết hạ, HT. Thích Viên Giác đã chia sẻ về đề tài: "4 Tính Chất Của Nghiệp" trong buổi tọa đàm với các ban ngành...

Nói chuyện với Đạo Tràng Thiền Khí Công – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác đã có đôi lời khuyến tấn sự tu tập đối với Đạo Tràng Thiền Khí Công trong buổi sinh hoạt tại Thiền Thất Hương Vân,...

Năm điều cần biết về nghiệp – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Năm điều cần biết về nghiệp" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 31-05-2020 http://youtu.be/3OkG_WtXRno

Tinh Thần Học Luật Phật Giáo – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Tinh Thần Học Luật Phật Giáo"  do TT Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Kiều Đàm (Bà Rịa Vũng Tàu) http://youtu.be/E8kPWLgiuFQ

Những Điều Đã Được Đức Phật Tiên Đoán (KT112) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Những Điều Đã Được Đức Phật Tiên Đoán" do Thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 112 tại Tu Viện...

Xe Báu Đại Thừa phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 1" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 8.2.2020 http://youtu.be/8E6SABkgyK0

Nợ ai nấy trả – nghiệp ai nấy mang – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Nợ ai nấy trả - nghiệp ai nấy mang" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng...

Từng Giọt Sữa Thơm phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 1" do Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13-04-2020 http://youtu.be/qZu6MJm3nl0

Làm Sao Tâm Được Tĩnh Lặng? – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Làm Sao Tâm Được Tĩnh Lặng?" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Thiền Viện Chân Không (Hoa Kỳ) ngày 08-12-2019 http://youtu.be/tvQAJhmXKuY Download MP3

Công Dụng Của Đạo – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Công Dụng Của Đạo" do Thầy Thích Pháp Hòa ̣giảng tại Moon Light Restaurant, Westminster, CA, ngày 22.2.2020 http://youtu.be/mDFDktC5B2I

Mỗi Người Hãy Là Một Vị Phật Đản Sanh – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Mỗi Người Hãy Là Một Vị Phật Đản Sanh" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, nhân đại lễ Phật Đản lần...

Niềm Vui Của Sự Buông Xả – HT. Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Niềm Vui Của Sự Buông Xả" trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 14.06.2018 http://youtu.be/jIPphQw8lOg

Pháp thoại mới

Xem nhiều