Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/HKQ0vN3shjQThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5507,Bat-dai-Nhan-Giac-06-Dang-tang-niem-vui.tsph
Bát Đại Nhân Giác 04: Nỗ lực chuyển hóa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 04: Nỗ lực chuyển hóa – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/FxhrII9L1r4Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5465,Bat-dai-Nhan-Giac-04-No-luc-chuyen-hoa.tsph
Bát Đại Nhân Giác 03: Từ bỏ thói đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 03: Từ bỏ thói đời – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/r-UwFhIU9d8Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5457,Bat-dai-Nhan-Giac-03-Tu-bo-thoi-doi.tsph
Bạo lực học đường: nguyên nhân và giải pháp - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bạo lực học đường: nguyên nhân và giải pháp – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/hNmh6ac19ZEThầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/05/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5409,Bao-luc-hoc-duong-nguyen-nhan-va-giai-phap.tsph
Báo hiếu, làm phước và tu tập | Phật Pháp Ứng Dụng

Báo hiếu, làm phước và tu tập – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/rKF8i3-I8PkThầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Thiên, Campuchia, ngày 28/08/2010.. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5582,Bao-hieu-lam-phuoc-va-tu-tap.tsph
Vai Trò Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Vai Trò Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/X15yYEwWwQUThầy Nhật Từ giảng tại Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng, ngày 17/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4636,Vai-Tro-Hoang-Phap-Vien-Cu-Si.tsph
Thầy Thích Pháp Hòa - Hạnh Phúc Ở Đâu? Oct. 6, 2010 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Ở Đâu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa An Lạc, San Jose, California, USA ngày 6/10/2010
Giữ Vững Tâm Ban Đầu - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Giữ Vững Tâm Ban Đầu – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, Frederick, MD, USA ngày 11/9/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Đỗ Nghiệp (Sep.11, 2010) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đổ Nghiệp Hay Hết Nghiệp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Diệu Liên, Virginia ngày 11/9/2010
Phật Giáo Không Tín Ngưỡng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Giáo Không Tín Ngưỡng – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/VLMyxa-32wQThầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, ngày 19/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4855,Phat-Giao-Khong-Tin-Nguong.tsph
Tương Lai Phật Giáo Việt Nam Ở Hải Ngoại - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Tương Lai Phật Giáo Việt Nam Ở Hải Ngoại – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/Rdq3_bF5myIThầy Nhật Từ giảng tại trường hạ Chùa Giác Lâm, ngày 16/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4841,Tuong-Lai-Phat-Giao-Viet-Nam-o-Hai-Ngoai.tsph
Ước Nguyện Cao Đẹp 1 - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Ước Nguyện Cao Đẹp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/13/2010
Tự Do Và Tự Tại 1 - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Tự Do Và Tự Tại – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/14/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Đạo Sư và Đệ Tử clip 1/6 (May 23, 2010) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đạo Sư và Đệ Tử – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Regina, Canada ngày 23/5/2010
Thày Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm 4 (clip 6/6) | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 4 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 6/3/2010

Xem nhiều