Nghiệp Tiền Kiếp Của Đức Phật – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh - HCM) ngày 06-01-2019

Hình ảnh con heo trong Tây Du Ký – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Kim Linh, Bến Tre, ngày 29-01-2019

Quyết Định Vãng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 30/08/2017