Ơn Cha Như Núi Cả – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phật Tổ (Hoa Kỳ), ngày 18-06-2017

Vu Lan Tha Hương Nước Mắt Của Con – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Samkwang Temple Hàn Quốc năm 2015