Có Thể Con Chưa Biết – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Viên Quang (H. Cẩm Mỹ - T. Đồng Nai) nhân Đại Lễ Vu Lan năm 2012

Viết Cho Mẹ – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Bửu Sơn (Phan Thiết, Bình Thuận) ngày 22/07/2016

Gia Đình – Thích Thiện Xuân

Giảng tại chùa Mai Sơn, quận bình tân, Hồ Chí Minh trong khóa tu phật thất

Ân Đức Mẹ Hiền – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Trung Lư (Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhân đại lễ Vu Lan

Xem nhiều