Thân Phận Mồ Côi - Pháp Thoại Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Thân Phận Mồ Côi – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Thân Phận Mồ Côi" do Thầy Thích Phước Tiến giảng nhân mùa Vu Lan 2012 tại Tu Viện Quê Hương (Đồng Tháp) vào ngày 21-08-2012. Khi còn mẹ...
Đâu Là Tổ Ấm  - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Đâu Là Tổ Ấm – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Đâu Là Tổ Ấm" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tại chùa Đại Giác (Sóc Trăng) vào năm 2009. Dù có mệt...
Hôn Nhân Và Ly Dị (Marriage And Divorce) - Thích Phước Tiến english subtitle

Hôn Nhân Và Ly Dị (Marriage And Divorce) – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Hôn Nhân Và Ly Dị (Marriage And Divorce)" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang - HCM vào ngày 8-3-2009. Bài thuyết pháp được dịch...
Điểm Tựa Đời Con  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Điểm Tựa Đời Con – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Điểm Tựa Đời Con" được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2012 tại Tu Viện Tường Vân. Dù có đi...
Chăm Sóc Cho Nhau   - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Chăm Sóc Cho Nhau – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Chăm Sóc Cho Nhau" do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân năm 2009. Nghĩ đến người khác chính...
Bàn Tay Mẹ - Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Bàn Tay Mẹ – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Cam Lộ - Xóm Hạ - Làng Mai - Làng Mai ngày 7/20/2004
Ba Mẹ Có Trong Con  - Thầy Thích Nhất Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Ba Mẹ Có Trong Con – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Cam Lộ - Xóm Hạ - Làng Mai - Làng Mai ngày 7/12/2004
Mỗi Bước Đi Con Là Sự Tiếp Nối Của Cha Mẹ  - Thầy Thích Nhất Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Mỗi Bước Đi Con Là Sự Tiếp Nối Của Cha Mẹ – Thích Nhất Hạnh

Bài thuyết pháp Mỗi Bước Đi Con Là Sự Tiếp Nối Của Cha Mẹ do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảnghttp://youtu.be/TF1oIK753Pw 
Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay" do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Trúc Lâm (xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) ngày...
Tiếng Ru Hời Của Mẹ  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Tiếng Ru Hời Của Mẹ – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Tiếng Ru Hời Của Mẹ" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 22/08/2013http://youtu.be/D5caaz8Bv7cDownload MP3
Biển Trời Tình Cha  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Biển Trời Tình Cha – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Biển Trời Tình Cha" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 20/08/2013 (14/07/Quý Tỵ)http://youtu.be/wAc45BaraXUDownload MP3
Ai Hiểu Lòng Cha  - Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp hay | Phật Pháp Ứng Dụng

Ai Hiểu Lòng Cha – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Ai Hiểu Lòng Cha" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Kim Sơn (Cà Mau) ngày 15/08/2013 (09/07/Quý Tỵ)http://youtu.be/_iZ6cwdIfIUDownload MP3
Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại (KT07) - Thuyết Pháp Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại (KT07) – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại" được giảng sư Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 7 tại tu viện...

Xem nhiều