Biển Trời Tình Cha  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Biển Trời Tình Cha – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Biển Trời Tình Cha" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 20/08/2013 (14/07/Quý Tỵ)http://youtu.be/wAc45BaraXUDownload MP3
Ai Hiểu Lòng Cha  - Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp hay | Phật Pháp Ứng Dụng

Ai Hiểu Lòng Cha – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Ai Hiểu Lòng Cha" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Kim Sơn (Cà Mau) ngày 15/08/2013 (09/07/Quý Tỵ)http://youtu.be/_iZ6cwdIfIUDownload MP3
Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại (KT07) - Thuyết Pháp Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại (KT07) – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại" được giảng sư Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 7 tại tu viện Tường Vân, ngày 21/08/2011 (22/07/Tân...

Xem nhiều