Ơn Nghĩa Đáp Đền - Bài giảng Thầy Thích Trí Quảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ơn Nghĩa Đáp Đền – Thích Trí Quảng

http://youtu.be/xdYjaCv3M14 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Trí Quảng | Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng http://bit.ly/ThichTriQuang Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận...
Xuân - Pháp âm đại đức Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Xuân – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/t9BrLyyK8-g Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng...
Dân Hòa Nước Mạnh - Bài giảng thượng tọa Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Dân Hòa Nước Mạnh – Thích Chân Tính

http://youtu.be/XwnKxUCReQM Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Xây Dựng Tương Lai - Thầy Thích Trí Quảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Xây Dựng Tương Lai – Thích Trí Quảng

http://youtu.be/aPmkut9X4Bw Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Trí Quảng | Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng http://bit.ly/ThichTriQuang Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận...
Gia Tài Quý Báu Của Đời Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Gia Tài Quý Báu Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 15/12/2018
Sống tử tế (01/12/2015) | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống tử tế (01/12/2015) – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/rr7Hzib6rS4 ***Giảng tại trường Đại học KHXH&NV TP. HCM, ngày 01/12/2015
Biết Sống Cho Mình - Bài giảng thầy Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Biết Sống Cho Mình – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/TtmXJn_-iD0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Vượt Qua Bệnh Tự Ái - TT. Thích Nhật Từ

Vượt Qua Bệnh Tự Ái – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền cho người bận rộn tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-12-2018
Thực Tế Cuộc Sống - Pháp Thoại Thầy Thích Trí Quảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Thực Tế Cuộc Sống – Thích Trí Quảng

http://youtu.be/bVWV55i5DRs Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Trí Quảng | Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng http://bit.ly/ThichTriQuang Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận...
4 Sự Đầy Đủ - Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng ngày 07-11-2018

4 Sự Đầy Đủ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 07/11/2018

Xem nhiều