Vai Trò Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Vai Trò Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/X15yYEwWwQUThầy Nhật Từ giảng tại Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng, ngày 17/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4636,Vai-Tro-Hoang-Phap-Vien-Cu-Si.tsph
Thầy Thích Pháp Hòa - Hạnh Phúc Ở Đâu? Oct. 6, 2010 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Ở Đâu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa An Lạc, San Jose, California, USA ngày 6/10/2010
Giữ Vững Tâm Ban Đầu - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Giữ Vững Tâm Ban Đầu – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, Frederick, MD, USA ngày 11/9/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Đỗ Nghiệp (Sep.11, 2010) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đổ Nghiệp Hay Hết Nghiệp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Diệu Liên, Virginia ngày 11/9/2010
Phật Giáo Không Tín Ngưỡng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Giáo Không Tín Ngưỡng – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/VLMyxa-32wQThầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, ngày 19/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4855,Phat-Giao-Khong-Tin-Nguong.tsph
Tương Lai Phật Giáo Việt Nam Ở Hải Ngoại - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Tương Lai Phật Giáo Việt Nam Ở Hải Ngoại – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/Rdq3_bF5myIThầy Nhật Từ giảng tại trường hạ Chùa Giác Lâm, ngày 16/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4841,Tuong-Lai-Phat-Giao-Viet-Nam-o-Hai-Ngoai.tsph
Ước Nguyện Cao Đẹp 1 - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Ước Nguyện Cao Đẹp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/13/2010
Tự Do Và Tự Tại 1 - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Tự Do Và Tự Tại – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/14/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Đạo Sư và Đệ Tử clip 1/6 (May 23, 2010) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đạo Sư và Đệ Tử – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Regina, Canada ngày 23/5/2010
Thày Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm 4 (clip 6/6) | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 4 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 6/3/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 2_clip1/6 | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 9/1/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 1_clip1/6 | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 9/1/2010
Phật tích Ấn Độ 2: 03. Sarnath - Nơi Phật chuyển pháp luân | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật tích Ấn Độ 2: 03. Sarnath – Nơi Phật chuyển pháp luân

http://youtu.be/LaKS-j4_J8QThầy Nhật Từ giảng tại Sarnath.
258,877Thành viênThích
259,377Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới