Cư Trần Phú 09 - Phần 2: Cách phá chấp của Thiền sư - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Cư Trần Phú 09 – Phần 2: Cách phá chấp của Thiền sư – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/pJoCxfIjBZEThầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/04/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5401,Cu-Tran-Phu-09---Phan-2-Cach-pha-chap-cua-Thien-su.tsph
Cư Trần Phú 04: Mục đích học Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Cư Trần Phú 04: Mục đích học Phật – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/FKw_lwFU6e8Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 20/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5296,Cu-Tran-Phu-04-Muc-dich-hoc-Phat.tsph
Cư Trần Phú 2: Xây dựng Tịnh độ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Cư Trần Phú 2: Xây dựng Tịnh độ – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/vf8WMovikpsThầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 20/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5269,Cu-Tran-Phu-2-Xay-dung-Tinh-do.tsph
Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/Wgx2PAqbZusThầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 14/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5272,Cu-Tran-Phu-1-Tinh-than-nhap-the.tsph
Bát Chánh Đạo 7: Chánh niệm: Nền tảng các pháp môn - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Chánh Đạo 7: Chánh niệm: Nền tảng các pháp môn – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/kt68lLX3YR8Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 14/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4953,Bat-Chanh-dao-7-Chanh-niem-Nen-tang-cac-phap-mon.tsph
Trị bệnh ma nhập - phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Trị bệnh ma nhập – phần 2/2 – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/PofDp7ShKSUThầy Nhật Từ giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5516,Tri-benh-ma-nhap.tsph
Trị bệnh ma nhập - phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Trị bệnh ma nhập – phần 1/2 – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/pZq8pXBNk3AThầy Nhật Từ giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5516,Tri-benh-ma-nhap.tsph
Bảy yếu tố tỉnh thức - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bảy yếu tố tỉnh thức – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/cZOD8KrjRDcThầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5505,Bay-yeu-to-tinh-thuc.tsph
Tâm Kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/jacLsffv_1MThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5316,Tam-Kinh-06-Pha-chap-kho-va-chung-dac.tsph
Bát Đại Nhân Giác 08: Phát tâm Đại Thừa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 08: Phát tâm Đại Thừa – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/uYiD2zX1mHMThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/07/2010
Bát Đại Nhân Giác 07: Sống đời thanh cao - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 07: Sống đời thanh cao – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/xmJObNl11EQThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5514,Bat-dai-Nhan-Giac-07-Song-doi-thanh-cao.tsph
Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/HKQ0vN3shjQThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5507,Bat-dai-Nhan-Giac-06-Dang-tang-niem-vui.tsph
Bát Đại Nhân Giác 04: Nỗ lực chuyển hóa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 04: Nỗ lực chuyển hóa – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/FxhrII9L1r4Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5465,Bat-dai-Nhan-Giac-04-No-luc-chuyen-hoa.tsph
Bát Đại Nhân Giác 03: Từ bỏ thói đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 03: Từ bỏ thói đời – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/r-UwFhIU9d8Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5457,Bat-dai-Nhan-Giac-03-Tu-bo-thoi-doi.tsph
Bạo lực học đường: nguyên nhân và giải pháp - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bạo lực học đường: nguyên nhân và giải pháp – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/hNmh6ac19ZEThầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/05/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5409,Bao-luc-hoc-duong-nguyen-nhan-va-giai-phap.tsph
252,451Thành viênThích
253,513Người theo dõiĐăng Ký