Công Ơn Cha Mẹ - Thích Thiện Tuệ

Công Ơn Cha Mẹ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Thiền Lâm (Xuân Hưng, Đồng Nai), ngày 30-09-2018
Quản Trị Cảm Xúc Trải Nghiệm An Vui - TT. Thích Nhật Từ

Quản Trị Cảm Xúc Trải Nghiệm An Vui – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Bà Đa (TP. Đà Nẵng) ngày 24-09-2018
Những Điều Cần Tư Duy- Thích Thiện Thuận

Những Điều Cần Tư Duy- Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Thiền Tôn II (Quận 2 - HCM), ngày 10-06-2018
Bớt Nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn - Thích Nữ Như Lan

Bớt Nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long) ngày 21/07/2018
Nội Dung Kinh Vu Lan - Thích Thiện Thuận 2018 mới nhất

Nội Dung Kinh Vu Lan – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Quy (Quận 7 - HCM), ngày 25-08-2018
Hãy Cứu Lấy Chính Mình - TT. Thích Nhật Từ

Hãy Cứu Lấy Chính Mình – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Tây Sơn, ngày 16-09-2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 01: Kính Tam Bảo - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 01: Kính Tam Bảo – Thích...

Giảng tại chùa Hưng Thiền ngày 26/09/2018
Hết Phước Làm Người - Thích Thiện Tuệ

Hết Phước Làm Người – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Thiền Lâm (Xuân Hưng - Đồng Nai), ngày 30-09-2018
Ba Trụ Cột Của Phật Tử Tại Gia - Thích Nhật Từ

Ba Trụ Cột Của Phật Tử Tại Gia – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-09-2018
Bốn Niềm Tin Bất Hoại - Thích Nữ Như Lan

Bốn Niềm Tin Bất Hoại – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 15/06/2018
Trí Tuệ Bất Tử - Thích Minh Thành

Trí Tuệ Bất Tử – Thích Minh Thành

Giảng nhân mùa An cư Kiết Hạ 2018 tại chùa Hoằng Pháp
Biết Quý Trọng Những Gì Mình Đang Có - Thích Nữ Như Lan

Biết Quý Trọng Những Gì Mình Đang Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 20/07/2018
5 Tổn Thất Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

5 Tổn Thất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hội Phước (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 07/08/2018 
Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có - Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 24/07/2018
Hiểu Biết Về Cái Phước Và Huệ - Thầy. Thích Pháp Hòa chùa Phước Huệ (Denver)

Hiểu Biết Về Cái Phước Và Huệ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phước Huệ (Denver)
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 22/09/2018