Đổ thừa – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Nghĩa Phú (H. Phú Hòa - T. Phú Yên) ngày 22-04-2019

Phương thức chăm sóc người bệnh – Thích Viên giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 20.03.2019

Có nhiều kiểu đi chùa – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Minh Hiệp (Xuân Lộc, Đồng Nai) ngày 21-04-2019

Năng lực của Kinh – Thích Pháp Hòa

Giảng tịa Chùa Việt Nam Seattle. WA, ngày 30.3.2019

Con đường tu tập dẫn đến giải thoát – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long) ngày 21/05/2019

Bảy lần thoát chết thần kỳ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Thiền Lâm Gò Kén (Hòa Thành, Tây Ninh) ngày 23-03-2019

Kinh Phật di giáo bài 01: phần tựa của kinh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Đức Long (H. Lai Vung - T. Đồng Tháp) ngày 29/05/2019

Nghiệp Trắng Nghiệp Đen – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Thiên Vũ (Hà Đông, Hà Nội) ngày 01/04/2019

Năm đức hạnh của người xuất gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã (Quận 06 - TP. Hồ Chí Minh) ngày 25/05/2019

Lòng người – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Hương Sơn (Đà Nẵng) ngày 15-03-2019

Những điều làm ta cắn rứt không yên – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Quảng Đức (Tánh Linh - Bình Thuận) ngày 30-03-2019
277,025Thành viênThích
276,862Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới