Ba Pháp Sống An Lạc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Ba Pháp Sống An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (TT. Cái Tàu Hạ - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 18/05/2018
Sám Hối Phần 6 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 6 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-05-2018
Chuyển Hóa 5 Thứ Nhiễm Ô - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa 5 Thứ Nhiễm Ô – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 23/05/2018
Kinh Bách Dụ Câu Chuyện 4 - Giả Chết Dối Chồng - Thầy Thích Phước Tiến 2018

Kinh Bách Dụ Câu Chuyện 4 – Giả Chết Dối Chồng – Thầy Thích Phước Tiến 2018

Giảng tại Tu Viện Tường Vân (H. Bình Chánh - HCM), ngày 14-05-2018
Sám Hối Phần 5 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 5 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-04-2018
Niềm Vui Lớn Trong Đời - Thích Nữ Hương Nhũ

Niềm Vui Lớn Trong Đời – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Q. 3 - TPHCM), ngày 24/05/2018
Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có - Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 23/04/2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 05: Giới Không Dâm Dật - Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 05: Giới Không Dâm Dật – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 05/06/2018
Tu Là Khéo Bớt Khéo Thêm - Thích Nữ Như Lan

Tu Là Khéo Bớt Khéo Thêm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (X. Đông Hòa Hiệp - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 15/05/2018
Đôi Khi Điều Không Như Ý Lại Là May Mắn - Thích Thiện Tuệ

Đôi Khi Điều Không Như Ý Lại Là May Mắn – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa An Lạc (P. Hiệp Bình Chánh - Q. Thủ Đức - HCM), ngày 08-07-2018
Đời Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn Ba Không - Thích Nữ Như Lan

Đời Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn Ba Không – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Thiền Viện Ngọc Hạnh (X. Trường An - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long),ngày 08/05/2018
Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn - Thích Huệ Đăng

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn – Thích Huệ Đăng

Giảng ngày 21-05-2018 tại Hội Nghị Kỷ Lục Gia Việt Nam được tổ chức tại TPHCM
Trong Đời Có Đạo (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 8.4.2018 )

Trong Đời Có Đạo (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Từ Quang (Garland - TX), ngày 08-04-2018