25 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 20 September, 2017
Kinh Pháp Cú Phẩm Voi (Câu 324 đến câu 330) - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Kinh Pháp Cú Phẩm Voi (Câu 324 đến câu 330) – Thích Phước Tiến

Giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 05/08/2017 (14/06/Đinh Dậu)
Nhiếp Đại Thừa Luận 6 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 6 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 16-12-1999 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Hiểu và Thương - Thích Viên Giác

Hiểu và Thương – Thích Viên Giác

Giảng tại Chùa Thiên Châu - Tỉnh Long An, trong khóa tu mùa hè 2017
Thanh Tịnh Tam Quy - Thích Viên Giác

Thanh Tịnh Tam Quy – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 09-06-2017
Bố Thí Ba La Mật - Thích Viên Giác

Bố Thí Ba La Mật – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 26-04-2017
Vì Sao Phải Cùng Chịu Khổ - Thích Nữ Hương Nhũ

Vì Sao Phải Cùng Chịu Khổ – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Cẩm La (X. Thanh Sơn - H. Kiến Thụy - TP Hải Phòng), ngày 29/06/2017
Đạo Làm Con - Thích Nữ Như Lan

Đạo Làm Con – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 04/09/2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 30 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 30 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 17-12-2016
Bốn Mươi Đề Mục Thiền Chỉ - Thích Nhật Từ

Bốn Mươi Đề Mục Thiền Chỉ – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ lần 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-09-2017
Sám Quy Mạng Phần 12 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Sám Quy Mạng Phần 12 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 30/07/2017
Nhiếp Đại Thừa Luận 5 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 5 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 12/12/1999 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Ý Chí Xuất Trần - Thích Tuệ Hải

Ý Chí Xuất Trần – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 16/10/2016
Kiến Tạo Công Đức - Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Công Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/08/2017
Người Lương Thiện Có Phải Hay Thiệt Thòi - Thích Thiện Tuệ

Người Lương Thiện Có Phải Hay Thiệt Thòi – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Phổ Hiền (Lộc Thành - Lâm Đồng), ngày 05/09/2017
Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan

Quyết Định Vãng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 30/08/2017
Thần Thông Không Qua Nghiệp Lực - Thích Thiện Tuệ

Thần Thông Không Qua Nghiệp Lực – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Hoa (Bảo Lộc, Lâm Đồng), ngày 04/09/2017
Làm Gì Để Già Không Sanh Tật - Thích Nhật Từ

Làm Gì Để Già Không Sanh Tật – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Từ Thuyền (Canada), ngày 28-05-2017
Vấn Đáp: Học Thuyết Tái Sinh, Ngạ Quỷ - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Học Thuyết Tái Sinh, Ngạ Quỷ – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Tâm Quang (Hoa Kỳ), ngày 31-05-2017
Làm Đạo Trong Kỷ Nguyên Toàn Cầu Hóa - Thích Nhật Từ

Làm Đạo Trong Kỷ Nguyên Toàn Cầu Hóa – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Minh Quang (Hoa Kỳ), ngày 02-06-2017
Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/08/2017
Pháp Khí Thiền Môn - Thích Pháp Hòa

Pháp Khí Thiền Môn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Nhứt Đồng (Canada), ngày 21/03/2010
Mục Kiền Liên Cứu Mẹ - Thích Thiện Tuệ

Mục Kiền Liên Cứu Mẹ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại Tu Viện Giác Hải (Vạn Ninh - Khánh Hòa), ngày 03/07/2017
Vì Sao Phải Nhẫn - Thích Thiện Tuệ

Vì Sao Phải Nhẫn – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Báo Ân (TP. Đà Nẵng), ngày 04/07/2016
Nghe Sâu - Hiểu Thấu - Thương Nhiều - Thích Nhật Từ

Nghe Sâu – Hiểu Thấu – Thương Nhiều – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Tâm Quang (Hoa Kỳ), ngày 01-06-2017
Học Chữ Và Học Làm Người - Thích Nhật Từ

Học Chữ Và Học Làm Người – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày khai giảng năm học mới 05-09-2017
Ý Nghĩa Phật Xuất Gia Và Thành Đạo Phần 2 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Ý Nghĩa Phật Xuất Gia Và Thành Đạo Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 30/07/2017
Ý Nghĩa Pháp Môn Niệm Phật - Thích Hạnh Bình 2017 mới nhất

Ý Nghĩa Pháp Môn Niệm Phật – Thích Hạnh Bình

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 01/07/2017