27 C
Ho Chi Minh
Friday, 25 May, 2018
Vị Thầy Thuốc ở Phương Đông - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Vị Thầy Thuốc ở Phương Đông – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 11
Ân Sư phần 1 - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ân Sư phần 1 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 10/31/2004
Ý Nghĩa Dâng Y - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Dâng Y – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Ni viện Thiện Hòa, Đại Tòng Lâm, Bà Rịa - Vũng Tàu trong Khóa tu phật thất
Vị Thánh Ni Đầu Tiên - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Vị Thánh Ni Đầu Tiên – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành ngày 3/8/2009
A La Hán Và Bồ Tát - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

A La Hán Và Bồ Tát – Thích Thiện Thuận

Giảng trong Khóa tu một ngày tại Tịnh Xá Ngọc Thanh
Ý Nghĩa Chẩn Tế Cô Hồn - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Chẩn Tế Cô Hồn – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ngày lễ cầu siêu
Buổi Giao Lưu Tại Trung Tâm Cai Nghiện - Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Buổi Giao Lưu Tại Trung Tâm Cai Nghiện – Thích Thiện Thuận

Chia sẻ trong Buổi Giao Lưu Tại Trung Tâm Cai Nghiện Tỉnh Thái nguyên
Vì Sao Ta Niệm Phật - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Vì Sao Ta Niệm Phật – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa tu phật pháp
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Từ Hiếu, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu phật thất
Ý Nghĩa Bài Sám Khánh Đản - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Bài Sám Khánh Đản – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Quảng Sơn, Bình Thuận trong Khóa tu phật thất
Bản Chất Của Yêu Thương - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Bản Chất Của Yêu Thương – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Quảng Sơn (Huyện Đức Linh - Tỉnh Bình Thuận)
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư phần 6 - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư phần 6 – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu phật thất
Ý Nghĩa Bài Kinh Nắm Lá Trong Tay - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Bài Kinh Nắm Lá Trong Tay – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (Q3, Tp Hồ Chí minh) trong buổi chia sẻ phật pháp
Xin Lỗi Con - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Xin Lỗi Con – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Trung Nghĩa trong khóa tu an lạc
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư phần 5 - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư phần 5 – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu phật thất
Xuất Gia - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Xuất Gia – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong Khóa tu phật thất
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư phần 4 - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư phần 4 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu phật thất
Về Nơi Cuối Cùng - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Về Nơi Cuối Cùng – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Từ Ân, Tuy An - Phú Yên trong buổi chia sẻ phật pháp nhân ngày vía đức phât A Di Đà
Tùy Hỷ - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Tùy Hỷ – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Pháp Quang buổi chia sẻ thuyết pháp 
Tôn Giả Tu Bồ Đề - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Tôn Giả Tu Bồ Đề – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 58
Về Nhà - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Về Nhà – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Long Hưng, quận tân bình, tp Hồ Chí Minh trong khóa tu phật thất