Bóng Trăng Đáy Nước - Bài giảng thầy Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Bóng Trăng Đáy Nước – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Thiên Phước (Úc Châu)
Bên cạnh cuộc đời - Bài giảng thầy Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Bên Cạnh Cuộc Đời – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Xuân Đông (Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai) nhân Đại Lễ Phật Đản 2553
Báo Hiếu Theo Tinh Thần Kinh Địa Tạng - Bài giảng thầy Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Báo Hiếu Theo Tinh Thần Kinh Địa Tạng – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Linh Phước (Quận Thủ Đức - TPHCM) nhân ngày vía Bồ Tát Địa Tạng
Bắt Đầu Và Kết Thúc - Bài giảng thầy Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Bắt Đầu Và Kết Thúc – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Sherwood Precedency (Quận 3, HCM)
Bài Kinh Tội Phước Báo Ứng phần 3 - Bài giảng thầy Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Bài Kinh Tội Phước Báo Ứng phần 3 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện Chuyên Tu (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)
5 Yếu Tố Cần Thiết Của Người Cư Sĩ Hoằng Pháp - Thích Thiện Thuận

5 Yếu Tố Cần Thiết Của Người Cư Sĩ Hoằng Pháp – Thích Thiện Thuận

Giảng nhân Đại lễ phật đản tại Bình Dương ngày 02/05/2014
Lời Khấn Nguyện - Thầy. Thích Pháp Hòa (Nov. 30, 2003) | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Khấn Nguyện – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm - 11328-97St, Edmonton AB T5G 1X4, Canada ngày 30 tháng 3 năm 2003