27 C
Ho Chi Minh
Saturday, 21 April, 2018
Thầy. Thích Pháp Hòa - Mười Hiệu Tôn Quí | Phật Pháp Ứng Dụng

Mười Hiệu Tôn Quí – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 09/01/2011, lễ phật thành đạo
Thầy. Thích Pháp Hòa - Mười Hai Duyên Khởi (phần 2) | Phật Pháp Ứng Dụng

Mười Hai Duyên Khởi phần 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 09/01/2011, lễ phật thành đạo
Thầy. Thích Pháp Hòa - Mười Hai Duyên Khởi (phần 1) | Phật Pháp Ứng Dụng

Mười Hai Duyên Khởi phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 08/01/2011, lễ phật thành đạo
Thầy. Thích Pháp Hòa - Tùy Duyên Bất Biến | Phật Pháp Ứng Dụng

Tùy Duyên Bất Biến – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Nhứt Đồng, Canada ngày 11/21/2010