Vọng Cố Nhân - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Vọng Cố Nhân – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Thiền viện Minh Quang trong buổi chia sẻ phật pháp
Ân Sư phần 2 - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ân Sư phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 10/31/2004
Ý Nghĩa Giải Oan Bạt Độ - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Giải Oan Bạt Độ – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Hưng Quốc, Phú Quốc trong khóa tu an lạc
Vị Thầy Thuốc ở Phương Đông - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Vị Thầy Thuốc ở Phương Đông – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 11
Ân Sư phần 1 - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ân Sư phần 1 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 10/31/2004
Ý Nghĩa Dâng Y - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Dâng Y – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Ni viện Thiện Hòa, Đại Tòng Lâm, Bà Rịa - Vũng Tàu trong Khóa tu phật thất
Vị Thánh Ni Đầu Tiên - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Vị Thánh Ni Đầu Tiên – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành ngày 3/8/2009
A La Hán Và Bồ Tát - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

A La Hán Và Bồ Tát – Thích Thiện Thuận

Giảng trong Khóa tu một ngày tại Tịnh Xá Ngọc Thanh
Ý Nghĩa Chẩn Tế Cô Hồn - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Chẩn Tế Cô Hồn – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ngày lễ cầu siêu
Vì Sao Ta Niệm Phật - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Vì Sao Ta Niệm Phật – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa tu phật pháp
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Từ Hiếu, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu phật thất
Ý Nghĩa Bài Sám Khánh Đản - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Bài Sám Khánh Đản – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Quảng Sơn, Bình Thuận trong Khóa tu phật thất
Xin Lỗi Con - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Xin Lỗi Con – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Trung Nghĩa trong khóa tu an lạc
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư phần 6 - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư phần 6 – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu phật thất
Ý Nghĩa Bài Kinh Nắm Lá Trong Tay - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Bài Kinh Nắm Lá Trong Tay – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (Q3, Tp Hồ Chí minh) trong buổi chia sẻ phật pháp
Trái Tim Của Mẹ - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Trái Tim Của Mẹ – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Phước Duyên, Cù Bi, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu trong khóa tu 1 ngày an lạc
Tôn Giả Xá Lợi Phất - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Tôn Giả Xá Lợi Phất – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu
Tuổi Trẻ Tìm Hiểu Phật Pháp - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Tuổi Trẻ Tìm Hiểu Phật Pháp – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Tổ Đình Phước Tường (Q9, TP Hồ Chí Minh) trong khóa tu niệm phật 1 ngày an lạc
Vãng Sanh - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Vãng Sanh – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự 
Tôn Giả Ưu Ba Ly - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Tôn Giả Ưu Ba Ly – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 62
Trả Nợ Tình Xa - Pháp âm DD giảng sư Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Trả Nợ Tình Xa – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành, P. Linh Đông - Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh