Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 14 - Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 14 – Thích Thiện Xuân

Bài thuyết pháp Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương Phần 14 do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại buổi chia sẻ phật pháphttp://youtu.be/tHxYOYT71CU
Hiện Tại - Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Hiện Tại – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Bửu Châu, Tp Hồ Chí Minh ngày 11/18/2014
Kết Bạn - Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Kết Bạn – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Vĩnh Phước, Tp Hồ Chí Minh ngày 2/4/2015
Giác Ngộ Phần 7 - Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Giác Ngộ Phần 7 – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 63
Hãy Tự Soi Gương Mình - Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Hãy Tự Soi Gương Mình – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 64
Tứ Như Ý Túc phần 1 - Pháp âm DD Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Tứ Như Ý Túc phần 1 – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/a8FH5sHKiSQNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan Website: http://thichthienxuan.com
Phương Pháp Hóa Giải Phiền Não - Pháp âm DD Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Phương Pháp Hóa Giải Phiền Não – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/l_ZBWgmLz6ANhững bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan Website: http://thichthienxuan.com
Nói Tự Do - Pháp âm DD Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Nói Tự Do – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/kAqOgYqXNi4Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan Website: http://thichthienxuan.com
Tứ Chánh Cần - Pháp âm DD Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Tứ Chánh Cần – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/US32HB6hGRYNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan Website: http://thichthienxuan.com
Pháp Số - Pháp âm DD Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Số – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/iYENQ4dJMcYNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan Website: http://thichthienxuan.com
Niềm Vui Và Nỗi Sợ Hãi - Pháp âm DD Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Niềm Vui Và Nỗi Sợ Hãi – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/y7nNTfxnieANhững bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan Website: http://thichthienxuan.com
Tổng Quát Nhận Thức Sơ Đồ - Pháp âm DD Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Tổng Quát Nhận Thức Sơ Đồ – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/mWsKYxMM5hMNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan Website: http://thichthienxuan.com
Niệm Phật Mục Đích Là Gì - Pháp âm DD Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Mục Đích Là Gì – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/qpuZjGywqGgNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan Website: http://thichthienxuan.com
Tinh Tấn - Pháp âm DD Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Tinh Tấn – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/ISIXm0yz5tUNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan Website: http://thichthienxuan.com
262,653Thành viênThích
260,780Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới