Họa Phước Khôn Lường - Pháp thoại thượng tọa Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Họa Phước Khôn Lường – Thích Chân Tính

http://youtu.be/e2l1lc_4BycXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Quên Quá Khứ Để Vui Sống - Thầy Thích Chân Tính thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quên Quá Khứ Để Vui Sống – Thích Chân Tính

http://youtu.be/2ee9RmsIWMkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Ở Đời Vui Đạo - Pháp thoại TT Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ở Đời Vui Đạo – Thích Chân Tính

http://youtu.be/zn47efaK4WcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Thuyết Pháp Tại Chùa Quan Âm - TT Thích Chân Tính thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thuyết Pháp Tại Chùa Quan Âm – Thích Chân Tính

http://youtu.be/ihnndqbsY9IXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Thiên Tai - TT Thích Chân Tính thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thiên Tai – Thích Chân Tính

http://youtu.be/P-9mWnLNbSwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Thường Hành Chánh Niệm - TT Thích Chân Tính thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thường Hành Chánh Niệm – Thích Chân Tính

http://youtu.be/Y1WVQ_5q_vMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Hoằng Pháp Viên - Pháp thoại thượng tọa Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hoằng Pháp Viên – Thích Chân Tính

http://youtu.be/HE9K6W8IEakXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Vì Pháp Quên Bệnh - TT giảng sư Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vì Pháp Quên Bệnh – Thích Chân Tính

http://youtu.be/V63X-507WmEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nhìn Lại - Pháp âm TT Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại – Thích Chân Tính

http://youtu.be/SE9SgH1iCOYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Người Trẻ Cần Niệm Phật - Pháp âm TT Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Trẻ Cần Niệm Phật – Thích Chân Tính

http://youtu.be/XU0d0IlFO7sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Sắc Hoa Miền Bắc - Thầy Thích Chân Tính thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Hoa Miền Bắc – Thích Chân Tính

http://youtu.be/ydxWHWsPlbkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Sen Nở Trời Âu - Thầy Thích Chân Tính thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sen Nở Trời Âu – Thích Chân Tính

http://youtu.be/EBtbSb1QQcMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Năm Báu Khó Tìm - Pháp âm thầy Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Năm Báu Khó Tìm – Thích Chân Tính

http://youtu.be/Fqp632qIIVgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Phước Duyên - Pháp thoại TT Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phước Duyên – Thích Chân Tính

http://youtu.be/_PsNHh1JwzIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Điều Kiện Sanh Về Lạc Quốc - Bài giảng thượng tọa Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Điều Kiện Sanh Về Lạc Quốc – Thích Chân Tính

http://youtu.be/CiK4cksh7mgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
248,180Thành viênThích
247,462Người theo dõiĐăng Ký