Tu nhờ tam độc (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Phước Huệ, sysney, ngày 11.11.2019

Đền Ơn Giáo Dưỡng (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Minh Giác (Sysney) ngày 11.11.2018