27 C
Ho Chi Minh
Saturday, 26 May, 2018
5 Pháp Nay Vui Đời Sau Vui - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Pháp Nay Vui Đời Sau Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 07/04/2018
Sức Mạnh Quán Tự Tại - Thầy Thích Pháp Hòa tại Chùa Đông Hưng 2017

Sức Mạnh Quán Tự Tại – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Đông Hưng (Virginia Beach, VA), ngày 29.10.2017
Ai Xứng Mặc Cà Sa - TT. Thích Bửu Chánh

Ai Xứng Mặc Cà Sa – Thích Bửu Chánh

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-05-2018
Tứ Nhiếp Pháp - Thuật Đắc Nhân Tâm - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm – Thích Phước Tiến

Giảng tại Đạo Tràng Phổ Bi (Taipei Xinchoang - Đài Loan), ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)
Sám Hối Phần 1 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 01-03-2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 25: Phép Tắc Khi Thọ Thực -Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 25: Phép Tắc Khi Thọ Thực -Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/03/2018
Để Tâm Hồn An Lạc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Để Tâm Hồn An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 06/04/2018
Bốn Điều Tối Thượng - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Tối Thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (X. Tân Ngãi - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 11/04/2018
Lấy Chồng Xa Xứ - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Lấy Chồng Xa Xứ – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Việt Nam (Taipei Xinchoang - Đài Loan), ngày 31-03-2018 (15-02-Mậu Tuất)
Thù Thắng Của Ba La Mật - Thầy Thích Pháp Hòa ngày 28.10.2017

Thù Thắng Của Ba La Mật – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Đông Hưng (Viginia Beach, VA), ngày 28.10.2017
Nghệ Thuật Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn 5 Có - Thích Nữ Như Lan

Nghệ Thuật Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã (Quận 06 - TP. Hồ Chí Minh), ngày 02/04/2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược: Khái Quát Về Giới Luật - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược: Khái Quát Về Giới Luật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 11/04/2018
5 Sức Mạnh Đạt Được Giải Thoát - Thích Nữ Như Lan 2018

5 Sức Mạnh Đạt Được Giải Thoát – Thích Nữ Như Lan

5 Sức Mạnh Đạt Được Giải Thoát
Vấn Đáp: Các Tình Huống Chia Sẻ Phật Pháp, Góc Nhìn Đúng Về Đổ Nghiệp - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Các Tình Huống Chia Sẻ Phật Pháp, Góc Nhìn Đúng Về Đổ Nghiệp – Thích...

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-05-2018