Đạo Đức Theo Phật Giáo Đại Thừa - TT. Thích Nhật Từ

Đạo Đức Theo Phật Giáo Đại Thừa – Thích Nhật Từ

Giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 08-08-2018
Đức Phật Lịch Sử Theo Kinh Tạng Pali - TT. Thích Nhật Từ 2018

Đức Phật Lịch Sử Theo Kinh Tạng Pali – Thích Nhật Từ

Giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 04-07-2018
Vượt Qua Khổ Đau Trong Vô Thường - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018

Vượt Qua Khổ Đau Trong Vô Thường – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-07-2018

Chọn Cho Mình Một Lối Đi Đúng Đắn – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Thiên Chánh (Q. Tân Phú - HCM) ngày 13-07-2018
Mười Giá Trị Tình Yêu Bền Vững - TT. Thích Nhật Từ 2018

Mười Giá Trị Tình Yêu Bền Vững – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-07-2018
Bước Đầu Tu Phật - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bước Đầu Tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền,ngày 12/07/2018
Những Căn Lành Không Bao Giờ Mất (KT93) - Thích Nữ Hương Nhũ

Những Căn Lành Không Bao Giờ Mất (KT93) – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 93 tại Tu viện Tường Vân, ngày 22-07-2018
Đối Trị Một Con Ma (KT93) - Thích Tâm Đức

Đối Trị Một Con Ma (KT93) – Thích Tâm Đức

Giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 93 tại Tu viện Tường Vân, ngày 22-07-2018
Giấc Ngủ Ngon - Thích Nữ Như Lan

Giấc Ngủ Ngon – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 17/07/2018
Mười Giá Trị Sống Giúp Bạn Trở Thành Người Lãnh Đạo Giỏi - Thích Nhật Từ

Mười Giá Trị Sống Giúp Bạn Trở Thành Người Lãnh Đạo Giỏi – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 49 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-07-2018
Vững Chãi - Thảnh Thơi - Thầy Thích Pháp Hòa ( TĐ.Mây Từ , ngày 22.6.2018 )

Vững Chãi – Thảnh Thơi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ, ngày 22-06-2018
Trí Tuệ Từ Đâu Đến - SC Thích Nữ Hương Nhũ 2018 mới nhất

Trí Tuệ Từ Đâu Đến – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Thiền Viện Bồ Đề (Đà Nẵng) ngày 08/07/2018
Y Pháp Bất Y Nhân - TT. Thích Hạnh Bình

Y Pháp Bất Y Nhân – Thích Hạnh Bình

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 48 tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2018
Kiến Tạo Công Đức Sống Hạnh Phúc Chết An Vui - Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Công Đức Sống Hạnh Phúc Chết An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Bửu Liên (TP. Cần Thơ - T. Cần Thơ), ngày 11/07/2018