Khả Năng Làm Chủ Chính Mình - Thích Nữ Như Lan

Khả Năng Làm Chủ Chính Mình – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 04/08/2018
Hãy Sống Như Ngày Cuối Cùng - Thích Nữ Như Lan 2018

Hãy Sống Như Ngày Cuối Cùng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Quan Âm (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 01/06/2018
Mặt Trái Của Truyền Thông Kỹ Thuật Số - Thích Nhật Từ

Mặt Trái Của Truyền Thông Kỹ Thuật Số – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-09-2018
Vững Bước Tương Lai - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018

Vững Bước Tương Lai – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 28-09-2018
Tà Kiến Là Ác, Không Lành - Thích Thiện Tuệ

Tà Kiến Là Ác, Không Lành – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh - HCM), ngày 16-09-2018
Hữu Ích Và Bình An Trong Vô Thường - TT. Thích Nhật Từ

Hữu Ích Và Bình An Trong Vô Thường – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Bảo Quang, Khánh Hòa, ngày 28-09-2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 02: Kính Đại Sa Môn - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 02: Kính Đại Sa Môn –...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 07/10/2018
Người Cư Si Sống An Vui - Thích Nữ Như Lan

Người Cư Si Sống An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 23/09/2018
Đạo Phật Và Giới Trẻ - Chắp Cánh Ước Mơ - Thích Nữ Hương Nhũ

Đạo Phật Và Giới Trẻ – Chắp Cánh Ước Mơ – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại trường THCS Mỹ Thắng (H. Mỹ Lộc - T. Nam Định) ngày 29/09/2018
Bài Toán Cuộc Đời - Thích Nữ Như Lan

Bài Toán Cuộc Đời – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 08/10/2018
Hạnh Phúc Gia Đình Theo Lời Phật Dạy - Thích Nhật Từ

Hạnh Phúc Gia Đình Theo Lời Phật Dạy – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-09-2018
Lại Chuyện Nhân Quả - Thích Nữ Hương Nhũ Mới Nhất 2018

Lại Chuyện Nhân Quả – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Phổ Hiền (H. U Minh Thượng - T. Kiên Giang)
Niềm Vui Của Người Cư Sĩ - Thích Nữ Như Lan

Niềm Vui Của Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan

Giảng thiền viện Ngọc Hạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 06/07/2018
Y Đức Qua Góc Nhìn Phật Giáo Phần 2 - Thích Thiện Thuận

Y Đức Qua Góc Nhìn Phật Giáo Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương HCM, ngày 13-09-2018
Y Đức Qua Góc Nhìn Phật Giáo - Thích Thiện Thuận

Y Đức Qua Góc Nhìn Phật Giáo Phần 1 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương HCM, ngày 12-09-2018
Nguời Mất Nhận Được Gì Từ Sự Hồi Hướng - Thích Thiện Tuệ

Nguời Mất Nhận Được Gì Từ Sự Hồi Hướng – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức - HCM), ngày 07-10-2018
Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu - Thích Phước Tiến

Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Hội Khánh (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 28-09-2018
Tâm Càng Rộng Lớn Thì Khổ Đau Càng Nhỏ - Thích Thiện Tuệ

Tâm Càng Rộng Lớn Thì Khổ Đau Càng Nhỏ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Diệu (Hóc Môn - HCM), ngày 20-08-2018