Làm Đẹp Khi Đi Chùa Có Tội Không - Thầy Phước Tiến giảng tại Đà Nẵng 24-11-2018

Làm Đẹp Khi Đi Chùa Có Tội Không – Thích Phước Tiến

Giảng tại thẩm mỹ viện Ý Nhi (Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng) ngày 24-11-2018
Lắng Nghe Tâm Mình - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2018

Lắng Nghe Tâm Mình – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Tịnh Xá Pháp Thủy (Quận 8, Hồ Chí Minh) ngày 05.11.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 56 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 10.2.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 56 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 10.2.2018
Hạnh Phúc Từ Chiếc Bánh Mật - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Từ Chiếc Bánh Mật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 05/12/2018
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh - Thích Nữ Như Lan

Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - T. Vinh Long) ngày 10/11/2018
Có Những Thứ Nhạt Phai - Thích Thiện Tuệ

Có Những Thứ Nhạt Phai – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa An Lạc (Q. Thủ Đức - HCM) ngày 02-12-2018
Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 19/10/2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 55 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.2.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 55 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 3.2.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 54 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.2.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 54 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 3.2.2018
Sống An Vui Qua Lời Phật Dạy - Thích Nữ Như Lan

Sống An Vui Qua Lời Phật Dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long) ngày 03/11/2018
Bốn Đức Tính Cần Nuôi Dưỡng - Thích Nữ Như Lan

Bốn Đức Tính Cần Nuôi Dưỡng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Linh Phước Cổ Tự (H. Tân Phước - T. Tiền Giang) ngày 09/09/2018