27 C
Ho Chi Minh
Friday, 24 November, 2017
Kinh Hoa Nghiêm 88 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 88 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày11-06-2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 06: Bước Đi Không Sát Hại - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 06: Bước Đi Không Sát Hại – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/11/217
Bồ Tát Vượt Khó - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Vượt Khó – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Vạn Đức nhân đại lễ Vu Lan, ngày 17-09-2017
Những Điều Không Phải Do Cầu Mà Được - Thích Thiện Tuệ

Những Điều Không Phải Do Cầu Mà Được – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại Tu Viện Vĩnh Đức (Quận 2, HCM), ngày 19-11-2017
Khó Khăn Khúc Khuỷu Để Thành Đạo - Thầy Thích Thiện Xuân 2017

Khó Khăn Khúc Khuỷu Để Thành Đạo – Thích Thiện Xuân

Giảng tại chùa Linh Bửu (Tiền Giang), ngày 12-05-2017
Kinh Hoa Nghiêm 87 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 87 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 11-06-2017
Trải Nghiệm Niềm An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Trải Nghiệm Niềm An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 02/11/2017
Hoa Tạng Huyền Môn - Thích Pháp Hòa

Hoa Tạng Huyền Môn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Quán Thế Âm (Đan Mạch), ngày 08-06-2017
Bận Rộn - Thích Thiện Tuệ

Bận Rộn – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức, HCM), ngày 19-11-2017
Những Điều Không Mất - Thích Thiện Tuệ

Những Điều Không Mất – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Diệu Pháp (Đăk Lăk), ngày 08-07-2017
Sống Đời Tự Tại - ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất tại Canada 2017

Sống Đời Tự Tại – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Xá Lợi (Toronto, Canada), ngày 23-09-2017
Tâm Cảnh Tương Tức - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Tâm Cảnh Tương Tức – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 14-12-2003 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai)
Pháp Giáo Hóa Của Phật - Thích Pháp Hòa

Pháp Giáo Hóa Của Phật – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, ngày 14-05-2017
Kinh Hoa Nghiêm 86 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 86 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 04-06-2017
Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 4 - Thích Tuệ Hải

Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 4 – Thích Tuệ Hải

Giảng trong mùa An Cư Kiết Hạ 2017 tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 01-06-2017
Sống Trong Thực Tại - Thích Pháp Hòa

Sống Trong Thực Tại – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 15-09-2017 tại chùa Hải Đức (Canada)
Giác Ngộ Trở Về Chính Mình - Thầy Thích Thiện Xuân 2017

Giác Ngộ Trở Về Chính Mình – Thích Thiện Xuân

Giảng trong khóa tu Phật Thất lần 51 tại chùa Phước Thọ, ngày 04-04-2015
Duy Tuệ Thị Nghiệp - Thầy Thích Thiện Xuân mới nhất 2017

Duy Tuệ Thị Nghiệp – Thích Thiện Xuân

Giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM) năm 2017
Thiền Đi Là Thiền Hạnh Phúc - Niết Bàn Là Sự Thật - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Thiền Đi Là Thiền Hạnh Phúc – Niết Bàn Là Sự Thật – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 27-01-2013 tại Thiền Đường Trăng Rằm chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông
Kinh Hoa Nghiêm 85 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 85 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 04-06-2017
Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 3 - Thích Tuệ Hải

Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 3 – Thích Tuệ Hải

Giảng trong mùa An Cư Kiết Hạ 2017 tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 01-06-2017