27 C
Ho Chi Minh
Sunday, 18 February, 2018
Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan

Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (X. An Hiệp - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 19/12/2017
Sống Để Làm Gì - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Mỹ 2018

Sống Để Làm Gì – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Báo Ân (Bang Florida, Hoa Kỳ), ngày 05-11-2017
Người Trụ Trì - Thầy Thích Pháp Hòa

Người Trụ Trì – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Thành (Koblenz, Đức Quốc), ngày 17-06-2017
Nương Tựa Pháp - HT. Thích Viên Giác

Nương Tựa Pháp – Thích Viên Giác

Giảng tại Trường Hạ Chùa Pháp Thành, huyện Củ Chi ngày 05-07-2016
Đối Trị Căn Bệnh Vọng Tâm - Thích Nữ Hương Nhũ

Đối Trị Căn Bệnh Vọng Tâm – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tai đạo tràng Chùa Sắc Tứ Kim Cang (TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên), ngày 21-12-2017
Tam Bảo Bất Biến (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Tam Bảo Bất Biến (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Đức (Oberhause, Đức Quốc), ngày 15-06-2017
Giựt Nợ - Thích Thiện Tuệ

Giựt Nợ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại Tu Viện Như Giác (Củ Chi, HCM), ngày 20-01-2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 14, 15, 16: Pháp Y - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 14, 15, 16: Pháp Y – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/12/2017
Tu Nhân Tích Đức - Thầy Thích Pháp Hòa

Tu Nhân Tích Đức – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Đức (Oberhausen, Đức Quốc), ngày 15-06-2017
Sống Đẹp Và Chết Đẹp - Thích Nữ Như Lan

Sống Đẹp Và Chết Đẹp – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 18/12/2017
Bồ Tát Và Hiếu Lễ (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 14, 2017 )

Bồ Tát Và Hiếu Lễ (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Kamen, Đức Quốc ngày 14-06-2017
Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu - Thầy Thích Phước Tiến

Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu – Thích Phước Tiến

Giảng tại Hội Trường Yerba Buena (Miền bắc California, Hoa Kỳ), ngày 09-12-2017
Báo Hiếu Cứu Khổ - Thầy. Thích Pháp Hòa (Aug 27, 2017)

Báo Hiếu Cứu Khổ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 27-08-2017
Gia Tài Đích Thực Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

Gia Tài Đích Thực Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Viễn (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 17/12/2017
Người Có Ba Mắt Phần 2 - Thích Pháp Hòa

Người Có Ba Mắt Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Quang, ngày 23-09-2017
Thói Đời Ích Kỷ - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Mỹ 2017

Thói Đời Ích Kỷ – Thích Phước Tiến

Giảng tại Hội Trường Savannah Rapids (Bang Georgia, Hoa Kỳ), ngày 29-10-2017
Những Điều Kiêng kỵ Ngày Tết - Thích Thiện Tuệ

Những Điều Kiêng kỵ Ngày Tết – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa An Lạc (Quận Thủ Đức, HCM), ngày 21-01-2018
Người Có Ba Mắt 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa 2017

Người Có Ba Mắt 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Quang (Hoa Kỳ) ngày 23-09-2017
Trân Quý Từng Hạnh Lành - Thích Nữ Như Lan

Trân Quý Từng Hạnh Lành – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 12/12/2017
Thể Hiện Tình Thương - Thầy. Thích Pháp Hòa (Sept 3, 2017)

Thể Hiện Tình Thương – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 03-09-2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 13: Uống Nước Từ Bi - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 13: Uống Nước Từ Bi – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 19/12/2017
Sức Khỏe Quý Hơn Vàng - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Mỹ 2017

Sức Khỏe Quý Hơn Vàng – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Quang Minh (Bang Illinois, Hoa Kỳ), ngày 20-10-2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 12: Rửa Mặt - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 12: Rửa Mặt – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 12/12/2017
Hạnh Phúc Trong Đời Với Ba Không Một Có - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Trong Đời Với Ba Không Một Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/12/2017

Muốn Tâm An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 09/12/2017
Tỉnh Lặng Chiếu Soi (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 1, 2017 )

Tỉnh Lặng Chiếu Soi (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Lâm (Bang Ohio, Hoa Kỳ), ngày 01-10-2017