Thế Nào Là Sống Tùy Duyên – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai (Từ Sơn, Bắc Ninh) ngày 30/04/2018

Tâm Hạnh Người Tu 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Chùa Phổ Minh ngày 5/20/2009

Bài mới