Vượt Bộc Lưu 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa ( April 22, 2016 ) | Phật Pháp Ứng Dụng

Vượt Bộc Lưu 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 22/4/2016 tại Tu Viện Huyền Quang, texas trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 4
Nhìn Tâm - Pháp thoại TT Thích Bửu Chánh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Tâm – Thích Bửu Chánh

Giảng tại Thiền Viện Phước Sơn (Đồi Lá Giang - Tỉnh Đồng Nai)
Bước Chân Sen Nở - Thích Đức Trường

Bước Chân Sen Nở – Thích Đức Trường

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 45 tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-05-2018