Nghi thức ăn cơm trong chánh niệm

Nghi thức ăn cơm trong chánh niệm

NGHI THỨC ĂN CƠM TRONG CHÁNH NIỆM (Dùng cơm trưa)1. ĐẠI CHÚNG TẬP HỢP VỀ NHÀ ĂN - Mọi người đứng trang nghiêm, khi nghe tiếng khánh chấp tay cùng xá, rồi...
Hướng dẫn và bài cúng rằm tháng 7 tại nhà

Hướng dẫn và bài cúng rằm tháng 7 tại nhà

Trong ngày lễ Vu Lan, mọi người cùng nhau đến chùa để thắp nhang, khấn nguyện, cầu siêu cho người đã khuất, cầu mong cho gia đình, người thân được...
Nghi Thức Sám Hối Pháp Hoa Tam Muội

Nghi Thức Sám Hối Pháp Hoa Tam Muội

Tùy Trí ỷ soạn, Việt dịch: Thích Minh Kiết

Bài mới