Bài pháp thoại Pháp Đạo – Đạo Pháp Là Gì do Thầy Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Tâm Quang (Bang Michigan, Hoa Kỳ), ngày 13-11-2017

Pháp Đạo – Đạo Pháp Là Gì? – Thích Pháp Hòa
Đánh giá