Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
(Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng. Cố TT Thích Minh Huệ ghi)
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Trần Vũ, Nam Trung, Ngọc Châu


Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)
3 (60%) 2 vote[s]