Bài pháp thoại Pháp Học Và Pháp Hành được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 26/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN