Pháp thoại Pháp Sư: Kỹ Năng Thuyết Pháp do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 09-10-2017

Pháp Sư: Kỹ Năng Thuyết Pháp – Thích Nhật Từ
Đánh giá